Nasi Terapeuci

 

Izabela Taraszewska

Założycielka Sensostrefy, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat ukończenia kursu I i II stopnia wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej), a także pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu (kierunek: edukacja specjalna) oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywała m.in. jako wychowawca grupy przedszkolnej. Będąc wicedyrektorem jednego z przedszkoli niepublicznych w Piasecznie koordynowała pracę nauczycieli, nadzorowała postępy w pracy z dziećmi oraz wdrażała swoje pomysły dotyczące metod nauczania najmłodszych. Swoje plany zawodowe od zawsze wiązała z działalnością na rzecz dzieci. Mama trzyletniej Aleksandry.

Kiedy nie pracuje ogląda filmy i czyta książki. Lubi podróże i egzotyczną kuchnię.

 

 

Magdalena Dulęba-Basior

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia). Studia psychologiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu: „Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki na małym dzieckiem”na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pomocy dzieciom i rodzinie, np.: „Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison” kurs I i II stopnia , „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży”, „Muzykoterapia dla dzieci”, „Elementy metody werbo-tonalnej”kurs I stopnia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako psycholog w żłobkach i przedszkolach oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jako terapeuta integracji sensorycznej pierwsze kroki stawiała w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Edukacja” refundowanej przez Stowarzyszenie „Dla Rodzin”, z którą współpracuje do chwili obecnej. Współpracuje również z przedszkolami i żłobkami prowadząc w nich obserwacje dzieci oraz konsultacje i warsztaty dla rodziców.
Swoje plany zawodowe wiążę z pracą z małymi dziećmi, ponieważ wymaga ona dużej kreatywności, pomysłowości oraz cierpliwości, a także umiejętności szybkiego uczenia się, w zamian dając dużo satysfakcji i radości.

W czasie urlopu latem chodzi po górach, zimą jeździ na nartach, w najbliższym czasie chce nauczyć się jeździć na snowboardzie.

 

Monika Okoniewska

Logopeda i terapeuta intergracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyła tamże Podyplomowe studium Logopedyczne uzyskując uprawnienia do prowadznie diagnozy i terapii logopedycznej. Praktyki logopedyczne odbyła w szkole podstawowej integracyjnej. nr 339 w Warszawie oraz w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1.

Uczestniczyła w kursach podnoszących kwalifikacje: Makaton poziom 1, udział a konferencji "Trudności w komunikacji-co zamiast mowy", warsztaty "Metoda Dyna-Lingua M.S w leczeniu autyzmu", kurs "Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie". Od kiliku lat prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W czasie wolnym uprawia sport, słucha muzyki i angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom.

Renata Grubecka

Absolwentka Wyżsej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie o specjalizacji Wychowanie przedszkolne i nauczanie poczatkowe z terapią pedagogiczną, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczenoszkolnego, pedagog prowadzący zającia z zakresu terapi pedaggicznej - ćwiczenia kompensacyjna, wyrównnawcze, ogónorozwojowe o różnego rodzaju deficytach rozwojowych (dysleksja, dysgrafia) i trudnościach w nauce. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako nauczyciel/wywchowawca grupy w przedszkolach w kraju i za granicą. Prowadziła indywidualne zajęcia terapeutyczne w Brukseli, gdzie mieszkała przez 3 lata. Każde dziecko traktuje podmiotowo i z ogrmonych szacunkeim naleznym młodemu człowiekowi.

Prywanie mama Eryka, kochająca zwierzeta, podróże, zafascynowana smakami kuchni całego świata.

 

Anna Maria Koczanowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia PSTIS). Pracę z dziećmi o młodzieżą rozpoczęła w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Uzupełniała doświadczenia zawodowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie. Obecnie nauczyciel oddziału przedszkolnego w jednej z warszawskich szkół. Nauczyciel z powołania, terapeuta z ogromnego zamiłowania.

W wolnym czasie planuje podróże, raczje bliższe niż dalsze, jeździ na rowerze i robi nieprofesjonalne zdjęcia w nadmiarze.